Ú V O D- - -  termíny kurzů budou upřesňovány s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě přihlášení zájemců - - - 

   

    
 

.............................................................................................................................................................

 

 N Ě C O  O  R E I K I

.............................................................................................................................................................

 

Co je REIKI

         univerzální životní energie   

       celostní forma léčení těla, mysli i duše  

 léčivá síla nastolující stav rovnováhy

cesta sebepoznání a nepodmíněné lásky

                                                                       

Jak je energie REIKI předávána

      nejčastěji přiložením rukou tělo

 

Co je k předávání REIKI třeba

       naladění na reiki iniciací, kterou provádí mistr reiki 

 

Kdo dokáže s REIKI pracovat

        každý kdo byl iniciován mistrem reiki 

        není třeba žádných zvláštních schopností ani víry

 

.............................................................................................................................................................

 

S T U P N Ě   R E I K I

.............................................................................................................................................................

 

Reiki se v různých systémech člení na různý počet stupňů. Tradiční pojetí
má tři stupně. V moderním pojetí se třetí stupeň obvykle dělí na dvě části
- mistrovský a učitelský.
Kurzy reiki prezentované na těchto stránkách jsou vyučovány ve čtyřech stupních:

 

1. stupeň

Reiki navozuje stav harmonie, působí zejména na tělesné úrovni. 

Při ošetření reiki dochází k rozpuštění energetických blokád, k očistným
dějům v organismu, posílení imunitního systému a k zahájení ozdravných procesů.
Předávání reiki se děje přikládáním rukou. 

 

2. stupeň

Po absolvování 2. stupně se zesiluje schopnost předávat reiki.
Navíc je možné prostřednictvím reiki harmonizovat i různé události,
vztahy nebo situace. Lze působit bezkontaktně a na dálku, popř. do minulosti
či budoucnosti. Absolventi se naučí používat symboly, které pomáhají
např. při práci s podvědomím, s emocionálními a psychickými problémy,
odstraňování starých myšlenkových vzorců a závislostí atd. 

 

3. stupeň - mistrovský 

Znamená zejména práci na sobě, sebepoznání a hlubší pochopení událostí našeho 

života. Reiki přináší zvýšenou citlivost a vnímavost ke všemu, co se v našem životě děje 

a umožňuje nám jiný pohled na sebe i na okolní svět.

Zasvěcením na mistrovský symbol se tato vnímavost ještě prohlubuje.

 

4. stupeň - učitelský
Jedná se o individuální přípravu pro vedení kurzů reiki.
Zájemce je zasvěcen do učitelského stupně a projde praktickou
zkušeností a přípravou na kurzech pod mým vedením.